De nasjonale endringene i smittevernregler fra først i februar gir også oss mulighet til å planlegge litt mer for framtida.

Når det gjelder gudstjenester er det normalt søsndagsskole hver søndag det ikke er familiegudstjeneste.

Vi regner med at NiTo og VeBaGo er i gang igjen fra etter vinterferien.

Følg ellers med på kalender.