Søndagens konfirmanter i Guds Menighet Vegårshei er: Anna Emilie Løve, Andrea Namsvatn Bjørkholt, Astrid Lindtveit, Johannes Myre, Malin Svendsen Langemyr, Ruth Songe og Tomine Simonstad.

Av smittevernshensyn er dessverre ikke gudstjenesten åpen for andre enn de hver familie har invitert. Men mulig at gudstjenesten blir streamet vis menighetens facebook-side.

Vær med og be for den flotte konfirmantgjengen.