Søndagsskolen 2017-01-31T20:35:04+00:00

Søndagsskolen

Søndagsskolen i Vegårshei Forsamlingshus har røtter helt tilbake til 1909. I 2016 var det over 100 barn innom søndagsskolen.

Alle samles til gudstjenestetid i møtesalen. Et stykke ut i gudstjenesten går barna til egne samlinger.

sskolenSøndagsskolen er delt opp i fire grupper etter alder. Den eldste gruppa (5-7.klasse) samles ved utgangen av Forsamlingshuset når gudstjenesten starter kl 11.00 og går derfra enten til Hallen eller Hovlandsverkstedet (NITO-bygget).

Søndagsskolen følger opplegget “Sprell levende” fra søndagsskoleforbundet. Målet med dette undervisningsopplegget er at barna skal få møte bibelfortellingene og evangeliet i en totalformidlende ramme – der også bønn og tilbedelse hører med.

Den pedagogiske grunntanke er teorien om «De mange intelligenser» (Multiple intelligences). Det legges derfor vekt på barnas forskjellighet, der sanseinntrykk og opplevelser skal være med og understreke storheten i Guds skaperverk og i evangeliet. Dette skal hjelpe dem til å huske og bruke bibelfortellingene i sitt eget liv. Gjennom dette ønsker vi å virkeliggjøre Søndagsskolens visjon: JESUS TIL BARNA.