Oppfordring: Ta i bruk ditt trosspråk og plei din relasjon til Gud.
Hvis du trenger påfyll kan du alltid hører taler her på nettsiden under “taler”.
Bruk bibelen, bønn, lovsanger, stillhet eller det som du vet du trenger for å komme i kontakt med Gud.
Søndag om en uke 17. Januar skal vi ha Bønnedag, mer info kommer i løpet av uka.

Gleder oss til å møtes i fellesskapet, men inntil da, bruk tida godt med å prioritere eget tro