Spørsmål til samtale  etter gudstjenesten 20.11.

Kari Garthus talte med tema: «Dele med de vi har rundt oss». (Hør gjerne hele talen på podbean eller her på hjemmesiden under taler).

Bibel-henvisninger som kan leses: Joh. 20.21, Matt 28,18-20, Luk.ev. 4,18-19, 2.Kor.12,8.  – Les versene
Hva betyr det for oss i dag å være sendt?

Hvor er du satt?
Snakk sammen om hvilke muligheter det ligger i din livssituasjon, med tanke på å kunne dele evangeliet med de du har rundt deg. Hvor er du plassert.

Hvilke hindringer utfordrer oss mest?
Nevnt i talen: frimodighet, menneske frykt, tankebygninger, jantelov, må ha en mening om alt, redd for å ikke kunne svare, stolthet, press fra omverdenen, tro privatsak.

Hva kan vi sammen gjøre for å oppmuntre hverandre til å dele?
Hvordan bli et delende fellesskap?
Vær frimodig! Del med hverandre det som har funka?

Øv på ditt vitnesbyrd?
Hvorfor er du kristen?
Hva har Gud gjort i livet ditt?
Kanskje dere sammen kan finne noen gode svar?

Vi trenger påfyll av Den Hellig Ånd for å kunne være brennende. Be gjerne konkrete bønner rundt det.

«Selv om vi har begrensninger skal vi ikke begrense Gud. Kanskje er det nettopp i vår begrensning han kan vise sin godhet.»