Vegårsheiingen

Menighetsbladet “Vegårsheiingen” sendes ut til 1500 postkasser fire ganger i året.

Bladet er gratis og sendes til alle husstander i Vegårshei, til alle medlemmer, samt til mange som har ønsket det.

Får du det ikke i din postkasse, eller du vet noen som ønsker det så gi en tilbakemelding til menighetskontoret ved å sende en e-post til post@gudsmenighet.no. Du kan også ringe Knut på tlf 97004985. Gaver til bladet mottas med takk.

Her kan du lese tidligere utgaver av Vegårsheiingen:

Utgivelser fra 2020

Utgivelser fra 2019

Utgivelser fra 2018

Utgivelser fra 2017

Utgivelser fra 2016

Utgivelser fra 2015

Utgivelser fra 2014

Utgivelser fra 2013

Utgivelser fra 2012

Utgivelser fra 2011

Utgivelser fra 2010

Utgivelser fra 2009