Erhard Hermansen taler, og temaet han kommer med er aktuelt og viktig; «Moderne slaveri». Erhard er opprinnelig arendalsgutt og for tida leder i NKR (Norges Kristne Råd); et fellesskap der de fleste kristne trossamfunn er med.
NKR arrangerer hver høst Global uke for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. I år er altså moderne slaveri tema. Erhard er en engasjerende taler og vi gleder oss over å få han på besøk!
Det er også allehelgensdag til søndag og vi minnes de som er gått bort det siste året.
Som vanlig er det også søndagsskole for unger i alle aldre.