Du er med dette utfordret til å være med og lese bibelen sammen i noen uker framover!
Vi er langt inne i fastetida, og det nærmer seg påske. Fortsatt vet vi ikke om vi kan samles og feire påske sammen, men her er en plan med avsnitt fra bibelen vi kan lese sammen der vi er i tida fram til påske og gjennom påskeuka.
Den er så enkel som den kan bli, men mer komplisert trenger vi ikke vel ikke å gjøre bibellesninga vår.
Bli med! Utfordre gjerne andre til å bli med deg å lese bibelen sammen med deg. Om dere vil gjøre mer ut av det med å snakke sammen eller chatte om det dere har lest er opp til dere.

Uke 13
23.3 Mandag:               Markus 10.35-45
24.3 Tirsdag:                Johannes 15.1-17
25.3 Onsdag:                Romerbrevet 12.9-21
26.3 Torsdag:               Romerbrevet 13.8-14
27.3 Fredag:                  1. Korinterbrev 13.1-13
28.3 Lørdag:                 1. Johannes brev 4.7-21

Uke 14
29.3 Søndag:                 5. Mosebok 8.2-3 og Lukas 5.1-11
30.3 Mandag:                Lukas 9.22-27
31.3 Tirsdag:                  Matteus 10, 16-33
1.4 Onsdag:                    Matteus 10.34-42
2.4 Torsdag:                   Johannes 15.18-27
3.4 Fredag:                     2. Timoteus 2.1-13
4.4 Lørdag:                     2. Timoteus 3.10-17

Uke 15 – den stille uke
5.4 Palmesøndag:          Jesaja 35 og Johannes 12.1-19
6.4 Mandag:                   Jesaja 52.13-15 + 53 og Filipperbrevet 2.1-11
7.4 Tirsdag:                    Johannes 17.1-26
8.4 Onsdag:                    Matteus 26.1-13 og Lukas 21.34-38 + 22.1-6
9.4 Skjærtorsdag:         Johannes 13.1-30 og Lukas 22.7-71
10.4 Langfredag:           Salme 22 og Matteus 27.27-56
11.4 Påskeaften:            Johannes 12.23-26 og Hebreerbrevet 4.14-16 + 5.1-10
12.4 Påskedag:              Johannes 20.1-23, Kolosserbrevet 2.12-15 og 1. Korinterbrev 15.51-58.