Vi har fortsatt en spesiell nasjonal dugnad med å begrense smitte, men det er gitt spesielle muligheter for barn og unge opp til 20 år. Derfor setter vi i gang litt forskjellig igjen (Se arrangementer):

  • Fra regjeringens nettside etter pressekonferanse 18.1.: «Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. bør fortsatt utsettes.»
  • Vi har også hatt kontakt og forelagt kommunens team våre planer og fått tilbakemelding: «vi følger de nasjonale reglene i hele kommunen».
  • Når tid de forskjellige barne og ungdomsaktiviteter hos oss starter opp er litt opp til ledere, så derfor ber vi dere følge med på Facebook eller hjemmesiden vår gudsmenighet.no.
  • Konfirmantene starter opp tirsdag 26.1. kl. 15.00 på Huset.
  • Videre heter det i regjeringens skriv: «Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.» Dette gjør at det er mulighet til å ha grupper for både barn, ungdom og voksne i hjemmet om det er 5 eller mindre som kommer på besøk. Innendørs har vi også fortsatt mulighet til å samles inn til 10 personer som et arrangement på Forsamlingshuset. Dette gjelder også grupper, styremøter o.l. Vi har mange adskilte rom på Huset som kan brukes, så book gjerne til en samling du tenker. Kari er den på kontoret som koordinerer dette (tlf. 99383924)
  • Men på søndager framover satser vi på gudstjenestefellesskap ute. Dette ut fra at vi har mulighet til utendørs arrangementer på inntil 200 personer. Vi har derfor planlagt gudstjenestesamlinger fram til vinterferien foreløpig (med navneregistrering og smittevern). Se arrangementer for mer info.