Menighetens ungdomsarbeider, Helene Myre, slutter i jobben til sommeren for å studere. Det betyr at vi ser oss om etter ny person til å lede ungdomsarbeidet vårt.
Vi ser etter en person som kan arbeide selvstendig, ta initiativ og styrke arbeidet blant ungdommen i bygda og menigheten. Dagens ungdomsarbeid består i hovedsak av ÅpentHus (ungdomsmøte), ungdomsklubben NiTo, konfirmantarbeid, ungdoms/bibelgrupper og speider.
Stillingen er for tiden en 40 % stilling. Størrelsen på stillingen kan diskuteres. Ungdomsarbeideren skal være en drivkraft i arbeidet og utruste og støtte andre ledere.
Vi er snart ferdig med å innrede nye lokaler til barne- og ungdomsarbeidet!
Kan dette være noe for deg? Eller kjenner du noen du kan tipse om denne jobben? Har du spørsmål, eller forslag på noen vi kan spørre? Ta kontakt med pastor Svein Flaten på mobil 47968638, eller leder for menigheten Erling Myre 90670100.