Knut Sunde fortsetter som pastor i 50%.

Knut Sunde fortsetter som pastor i 50%.

En av sakene som var oppe på årskonferansen var videre engasjement for Knut Sunde. Han hadde for lang tid tilbake varslet at han ønsket å avslutte som hovedpastor ved fylte 67 år. Det har jo gjort at menigheten har ansatt ny hovedpastor som tiltrer 1.4.
Lederskapet hadde hatt samtale med Knut om tjeneste og han er villig til å fortsette noe som pastor om menigheten ønsket det.
Knuts arbeidsområder vil da bl.a. være i besøkstjeneste og seniorarbeid, forkynnelse og administrasjon. Han vil kunne utføre menighetshandlinger, herunder at han beholder vigselsrett. Alt i tett samarbeid med ny hovedpastor, øvrige ansatte og lederskap.
Under lederskapets behandling av saken har Knut ikke vært til stede og det var han heller ikke under behandling av saken på årskonferansen.
Lederskapet gikk samlet inn for at Knut fortsetter som menighetens ansatt og pastor. 
Og utskrift av vedtaket fra årskonferansen som fikk stort flertall er bl.a. slik:
a.Etter eget ønske løses Knut Sunde fra sitt kall som hovedpastor med virkning fra 1.4.2024.
b.Fra samme dato ansettes han som pastor i menigheten i en 50% fast stilling. Denne stillingsstørrelsen er tenkt i 12 måneder framover for deretter å «trappe ned» til 30% stilling.
 

Powered by Cornerstone