Utleie av lokaler i Vegårshei Forsamlingshus

Utleiepriser - Vegårshei Forsamlingshus fra 1.9.2020:

Vegårshei forsamlingshus kan leies ut eller brukes til alle samlinger som ikke bryter med menighetens formål og den virksomhet som drives i menigheten. Ønsker du å leie så ta kontakt med menighetskontoret.

Priser pr dag:

- Hovedsal med toaletter: Kr.2000,-.

- Hovedsal, spisesal, stue, kjøkken og toaletter: Kr. 3500,-.

- Spisesal, stue og kjøkken: 2000,-.

- Stue og kjøkken: 1500,-.

- Ungdomssal, gang, toaletter: Kr. 2000,-.

- Minnesamvær i forbindelse med bortgang av menighetsmedlemmer: Gratis.

Ved leie over flere dager (til forberedelse, etter-rydding o.l.) blir det tillegg i prisen. Avtales i hvert tilfelle.

Øvrige bestemmelser:

- Lokaler leies ikke ut på søndager etter gudstjenester før fra ca kl. 14.30, (eller når kirkekaffe er slutt). Mulighet for ungdomssal etter søndagsskolens slutt.

- Ungdomssal leies ikke ut på lørdager når det er ÅpentHus.

- Utleie på dager det er konfirmasjon på Forsamlingshuset har ikke leietaker mulighet til å dekke i hovedsal og spisesal før etter gudstjenesten.

- Lokaler leies ikke ut på ukedager da det er annet fast programaktiviteter. (Unntak kan gjøres etter samråd med de som har noen aktiviteter)

- Alle utleiealternativ er med forutsetning av at leietaker rydder etter seg, vasker border, tar oppvask og bærer ut søppel.

- Hovedvask tar utleier seg av.

- Behov av f.eks. teknisk hjelp eller annet vurderes i hvert enkelt tilfelle og faktureres eventuelt deretter.

- Om leietaker etter avtale bruker forbruksmateriell som er på Huset, faktureres dette etter kostpris.

- Det er ikke lov å nyte alkohol i eller ved lokalitetene.

- Utleie kan ikke stadfestes lenger enn 1 år i forkant.

Lokalleie i forbindelse med konfirmasjonsdag avklares etter interesse på samling med foreldrene høsten før. Ved flere interesserte fortas loddtrekning.

Powered by Cornerstone