Visjon og hensikter

Vår visjon: Vi vil bygge en levende menighet der mennesker møter JESUS!

 

Våre 5 hensikter:

* Vi bygger en menighet som vokser seg sterkere ved tilbedelse

Vårt mål er å gjøre tilbedelse til en livsstil, slik at vi ærer Gud med hele vårt liv, gir ham det første av vår tid og det vi tjener, og det beste av de gavene vi forvalter

Vårt mål er å gjøre hver gudstjeneste til en fest der hele menigheten feirer Guds nærvær i helhjerta tilbedelse med et mangfold av kreative uttrykk.

 • Bredde og variasjon med tanke på sang og musikk.
 • Bønn og takk er en naturlig del når vi er sammen.
 • Å avsette tid til bønn, tilbedelse og bibelstudium.
 • 10% økning i givere og gaver hvert år.

* Vi bygger en menighet som vokser seg varmere ved felleskap

Vårt mål er at ingen skal stå alene.

Derfor bygger vi det nære fellesskapet i grupper og det store fellesskapet i gudstjenesten.

Vårt mål er at alle som kommer til Guds menighet skal bli sett, oppleve seg møtt og velkommen på en personlig måte.

 • Det startes minst en ny gruppe pr. år.
 • Ungdomsgrupper med voksenleder.
 • Menighetsweekend for alle generasjoner hvert år.
 • Uformelle samlinger etter hver gudstjeneste (kirkekaffe, turer, middager …….)

* Vi bygger en menighet som vokser seg dypere ved disippelskap

Vårt mål er å leve som disipler med Jesus i en livslang prosess av læring og åndelig vekst.

Vårt mål er også å få lede andre inn i den samme etterfølgelsen av Jesus.

 • Forkynnelsen om «Livet med Gud» og hva det innebærer å følge Jesus.
 • Benytte sosiale arenaer i og utenfor menigheten til å dele livet med Gud.
 • Alle ledere har fokus på å trene opp medledere.
 • Undervisning om å være åndelige foreldre.

* Vi bygger en menighet som vokser seg bredere ved tjeneste

Vårt mål er å hjelpe hver enkelt til å oppdage sine nådegaver og finne den tjenesten de er utrustet til og kan trives i.

Vårt ønske er at ingen skal stå alene i tjenesten, derfor er alle tjenester i menigheten organisert i nettverk og team.

 • Det oppfordres til å legge til rette for at alle ledere reiser på kurs og inspirasjonssamlinger.
 • Hovedleder tar en samtale med nye som blir med i tjeneste om hva oppgavene innebærer. Her presenteres «gode råd for ledere i Guds Menighet» og de får tilbud om å ta nådegavetesten.
 • Det undervises jevnlig om nådegaver og tjeneste.
 • Synliggjøring av tjeneste og ledige oppgaver, spesielt ved oppstart av hvert semester.
 • Det utarbeides mandat eller beskrivelser for alle tjenester/virkegreiner.

* Vi bygger en menighet som vokser seg større ved å evangelisere.

Vårt mål er å sette hver enkelt kristen i stand til å formidle evangeliet til sine omgivelser på en naturlig måte og bygge gode relasjoner med våre ikke-kristne venner.

Vårt mål er å skape gode møteplasser for møtefremmede, - der evangeliet kan formidles i kjærlighet og gode gjerninger med åndelig kraft og kulturell relevans.

Vårt mål er å inspirere til misjonstjeneste og støtte de som Herren utruster og kaller til å krysse grenser med evangeliet.

 • Hver person i bygda blir omfatta av bønn og velsignelse.
 • Hver gruppe ber for møteuvante som medlemmene kjenner.
 • Enkelte grupper har kurs/opplegg for møteuvante, som f.eks. Alpha.
 • Hvert semester ett åpent arrangement for møtefremmede.
 • Misjonsprosjektene neste årene er ”Jakobs hus”, Colombia, Kristne i Gansu provins, Kina og familien Bracks arbeid i Rwanda.
 • Vi har minst en person i misjonstjeneste utenlands.

 

Revidert februar 2019

Powered by Cornerstone