Alle med!

Alle med!

Velkommen til dugnad for barn og unge i bygda vår!

Vi inviterer til tverrfaglig dugnad der vi sammen bruker dialogverktøyet ALLEMED for å finne løsninger på hvordan vi kan få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter. 
ALLEMED  er et verktøy utviklet for å øke bevisstheten om fattigdom og utenforskap  blant barn og unge, og for å sikre inkluderende arbeid for å få alle med. Les mer  på: www.allemed.no 
Vi som møter barn, unge og deres familier, kan oppdage hvorfor barn og unge ikke deltar, og bygge broer inn i fritidsaktiviteter. Ved å jobbe sammen på tvers av frivillige lag og foreninger, fag og sektorer, kan vi i fellesskap sikre at alle barn får oppfylt sin rett til lek og fritid.  Ungdommen selv er representert inn i arbeidet i forkant av denne kvelden. 

Vi ønsker at alle som sitter på kunnskap og erfaring, kan være med på denne kvelden! 
Dato og tidspunkt: 11. april kl. 18:00-20:00 (inkl. pause) 
Servering: Kake og kaffe 
Sted (lokale/adresse): Guds Menighet Vegårshei, Aklandsveien 22, 4985 Vegårshei 
Påmeldingsfrist: 3. april 
Kontaktperson (navn, telefon og e-post): Lars Mosberg Midbøe, +47 90402764, Lars.Mosberg.Midboe@vegarshei.kommune.no 

Powered by Cornerstone