2023-05-28 Høytidsgudstjeneste Pinsedagen

Velkommen til høytidsgudstjeneste der team 3 er vertskap. Vår pastor, Knut Sunde taler.

Vi er inne i en prenkenperiode der vi snakker om våre hensikter med menigheten. Nå er det hensikten "Evangelisering"

Det er også tilbud om søndagsskole . Alle møter til gudstjenestens start. 

Husk også bønnesamling i bønnerommet kl. 10.30.

Powered by Cornerstone