2024-05-19 Høytidsgudstjeneste Pinsedagen

Velkommen til høytidsgudstjeneste der team 2 er vertskap. Vår pastor, Asle Mathisen taler.

Det er også tilbud om søndagsskole . Alle møter til gudstjenestens start. 

Husk også bønnesamling i bønnerommet kl. 10.30.

Powered by Cornerstone