18.2. Gudstjeneste og søndagsskole

Velkommen til denne søndagens gudstjeneste og søndagsskole. 

Arvid Hunemo taler og team 3 er vertskap. 

Husk også at du er velkommen til bønnesamling kl. 10.30 i bønnerommet og på "Huskaffe" like etter gudstjenesten.

Powered by Cornerstone